Τα φωσφολιπίδια συγκροτούν τις κυτταρικές μεμβράνες, οι οποίες ελέγχουν την είσοδο και την έξοδο των θρεπτικών ουσιών, των βιταμινών και των λιπών από τα κύτταρα και, όταν ενώνονται με πρωτεΐνες και υδατάνθρακες σχηματίζουν τις λιπιδικές διπλοστοιβάδες. Οι πρωτεΐνες που βρίσκονται σε αυτές τις μεμβράνες επιτρέπουν στα κύτταρα να αντιδρούν σε εξωτερικά ερεθίσματα και να επικοινωνούν µε άλλες περιοχές του κυττάρου. Τα φωσφολιπίδια βοηθούν τα κύτταρα να διατηρούν τη δομή και το περιβάλλον τους. Προσφέρουν μόνωση και προστασία στο σύνολο των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των νευρικών, και συμβάλλουν στη δημιουργία νευρικών ερεθισμάτων. Η διατήρηση της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης, την οποία προσφέρουν, είναι το «κλειδί» της ζωής των κυττάρων και της υγείας του εγκεφάλου.

 
 
Τα φωσφολιπίδια συγκροτούν τις κυτταρικές μεμβράνες, οι οποίες ελέγχουν την είσοδο και την έξοδο των θρεπτικών ουσιών, των βιταμινών και των λιπών από τα κύτταρα και, όταν ενώνονται με πρωτεΐνες και υδατάνθρακες σχηματίζουν τις λιπιδικές διπλοστοιβάδες. Οι πρωτεΐνες που βρίσκονται σε αυτές τις μεμβράνες επιτρέπουν στα κύτταρα να αντιδρούν σε εξωτερικά ερεθίσματα και να επικοινωνούν µε άλλες περιοχές του κυττάρου. Τα φωσφολιπίδια βοηθούν τα κύτταρα να διατηρούν τη δομή και το περιβάλλον τους. Προσφέρουν μόνωση και προστασία στο σύνολο των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των νευρικών, και συμβάλλουν στη δημιουργία νευρικών ερεθισμάτων. Η διατήρηση της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης, την οποία προσφέρουν, είναι το «κλειδί» της ζωής των κυττάρων και της υγείας του εγκεφάλου.
 
 

 


Μεμονωμένα, κάθε φωσφολιπίδιο έχει τη δική του σημαντική λειτουργία, αλλά η πραγματική ισχύς των φωσφολιπιδίων έγγυται στην ικανότητά τους να συνεργάζονται για την επιτέλεση σημαντικών διεργασιών.

 

O συνδυασμός των φωσφολιπιδίων που περιέχει το BrainUP StressDOWN επιτυγχάνει συνεργιστική δράση, η οποία έχει μελετηθεί για την υποστήριξη της μνήμης και της γενικότερης απόδοσης του εγκεφάλου, καθώς και της διάθεσης – παράγοντες που επιβαρύνονται σημαντικά από το άγχος. Ο ισορροπημένος συνδυασμός της φωσφατιδυλοσερίνης με το φωσφατιδικό οξύ και τη φωσφατιδυλοχολίνη μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη σύνθεση κυτταρικών μεμβρανών, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να ρυθμίσουν τη λειτουργία των κυττάρων και των νευρωνικών μεμβρανών.


Μεμονωμένα, κάθε φωσφολιπίδιο έχει τη δική του σημαντική λειτουργία, αλλά η πραγματική ισχύς των φωσφολιπιδίων έγγυται στην ικανότητά τους να συνεργάζονται για την επιτέλεση σημαντικών διεργασιών.
 
O συνδυασμός των φωσφολιπιδίων που περιέχει το BrainUP StressDOWN επιτυγχάνει συνεργιστική δράση, η οποία έχει μελετηθεί για την υποστήριξη της μνήμης και της γενικότερης απόδοσης του εγκεφάλου, καθώς και της διάθεσης – παράγοντες που επιβαρύνονται σημαντικά από το άγχος. Ο ισορροπημένος συνδυασμός της φωσφατιδυλοσερίνης με το φωσφατιδικό οξύ και τη φωσφατιδυλοχολίνη μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη σύνθεση κυτταρικών μεμβρανών, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να ρυθμίσουν τη λειτουργία των κυττάρων και των νευρωνικών μεμβρανών.
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 61 99 886